RÓLUNK

Az NFFKÜ Zrt. bemutatása

Az EGT – Norvég Alap Az Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (NFFKÜ Zrt.) 2012. szeptemberében alapított zártkörűen működő részvénytársaság, melynek alaptevékenysége az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtó ügynökségi feladatainak az ellátása. Az 5 millió forintos jegyzett tőkéjű társaságot 24%-ban a Magyar Állam, 76%-ban a Vital Management Tanácsadó Kft. tulajdonolja. Az alapításkor az NFFKÜ Zrt. 3 fő alkalmazottal indult, jelenleg 38 munkavállalóval rendelkezik.

A programtervezési feladatok kapcsán az NFFKÜ Zrt. közreműködött program szintű irányítási- és kontrollrendszer leírásának és ellenőrzési nyomvonalának előkészítésében, módosításában; költségvetés tervezésben; a program; ill. azzal összefüggésben szükséges pályázati útmutatók, felhívások és egyéb dokumentumok kidolgozásában; Pályázati felhívások megjelentetésében.

Az NFFKÜ Zrt. fogadta a pályázatokat, valamint formai és jogosultsági szempontból ellenőrizte azokat, biztosította a pályázatok szakmai értékelését végző független szakértői kör rendelkezésre állását, és bevonásukkal közreműködött a pályázatok értékelésében, valamint döntéselőkészítési tevékenységet látott el. A projektmegvalósítás időszakában közreműködött a támogatási szerződések megkötésében és módosításában; dokumentum alapon, illetve helyszíni ellenőrzések útján, ellenőrizte és hitelesítette a projektek költségelszámolását és kifizetés-igényléseit; ellenőrizte a kedvezményezettek által lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárások megfelelőségét; adatot szolgáltatott a Program Operátorok részére az éves és záró program és pénzügyi jelentések, valamint kifizetési ütemtervek összeállításához. Az NFFKÜ által fejlesztett és üzemeltetett NORA informatikai rendszer segítséget nyújt a Pályázóknak, Kedvezményezetteknek és a Támogatónak a projektjeik megvalósításában pályázatkezelési, projektmegvalósítási és fenntartási időszakban, elősegítve az egyablakos ügyintézést. A rendszer moduláris felépítésű, amely kezeli a projektciklus teljes vertikumát, ideértve a pályázati felhívások létrehozását és közzétételét, a pályázatok értékelését, a szerződéskötéseket és -módosításokat, a közbeszerzések ellenőrzését, a helyszíni ellenőrzések lebonyolítását, a kifizetési kérelmek ellenőrzését, valamint a szabálytalanságok, és a követelések kezelését. Az NFFKÜ Zrt, mint Végrehajtó Ügynökség, a következő célterületeken működött közre komplex, sok esetben külföldi partnerek bevonásával megvalósított projektek irányításában: Kétoldalú Kapcsolatok fejlesztése; Energiahatékonyság; Megújuló energia; Kulturális és természeti örökség megőrzése; Kutatói és tanulmányi ösztöndíjak; Zöld ipari innováció; Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés; Népegészségügy.
Az NFFKÜ Zrt. által kezelt területekre allokált forrás összege 28,43 milliárd forint volt.

Lakossági energetikai és fogyasztóvédelmi pályázatok

Az NFFKÜ 2020. augusztus 1-ével, pályázat útján, elnyerte az állami finanszírozású lakossági energetikai és fogyasztóvédelmi pályázatok lebonyolítói szervezeti feladatkörét. Ennek keretében az NFM/ITM által meghirdetett Otthon Melege Program alprogramjainak támogatását célzó pályázatokat, valamint a Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2018. és 2019. évi támogatására benyújtott, továbbá a 2015. előtti években meghirdetett valamennyi lakossági energetikai pályázat teljes körű kezelését végezzük, amely magában foglalja az EGT-Norvég Alapban is végzett program megvalósítói hatáskörön túl utalványozási, valamint költségvetési könyvelési feladatok biztosítását is.

Az átvett 12 pályázati konstrukció több, mint 40 milliárd forint támogatási keretet biztosít közel 350 ezer kedvezményezettnek.

Erősségek

Az NFFÜ Zrt. jelentős tapasztalatokat szerzett programozási feladatokban, program végrehajtásban, és a projektmenedzsmentben, valamint kis, közepes és nagy méretű projektek fejlesztésében és végrehajtásában. Társaságunk jelentős gyakorlati ismeretekkel rendelkezik támogatási szerződések megkötésében, végrehajtásában, lezárásában, a fenntartási időszakok kezelésében, valamint a szükséges ellenőrzések megtervezésében és lefolytatásában. Saját fejlesztésű pályázatkezelő informatikai rendszerünk segítségével nemcsak a program előrehaladás pontos nyomonkövetését, valamint a feladatok és dokumentumkezelés elektronikus támogatását, hanem a megbízható adatszolgáltatást is biztosítani tudjuk. Végrehajtó ügynökségként az NFFKÜ felel a programirányítás adminisztratív, pénzügyi és jogi aspektusáért a 2009–14-es EGT - Norvég támogatásokban Magyarországon. Tekintettel jelentős tapasztalatainkra európai uniós programok végrehajtásában, az általunk kidolgozott irányítási és ellenőrzési rendszer teljes összhangban van az uniós támogatási konstrukciókra vonatkozó normákkal is. A rendszer, amelyet az EUTAF akkreditált, magában foglalja a programmegvalósítás minden elemét: pályázati felhívások készítése, meghirdetése, panaszok és szabálytalanságok kezelése, pályázatok adminisztratív, jogosultsági ellenőrzése, értékelése, közbeszerzések ellenőrzése, pénzügyi dokumentumok hitelesítése, kifizetési kérelmek elbírálása, helyszíni ellenőrzések lefolytatása, szabálytalanságok feltárása és követeléskezelés. Politikai körülmények miatt néhány projekt indult csak el 2013 és 2016 között, a legnagyobb munkaterhelés így a 2016 és 2017 évre koncentrálódott, mivel a legtöbb pályázatot 2016 februárjában tették közzé. A 281 pályázat értékelési és odaítélési eljárását mindössze 3 hónap alatt folytattuk le, a nyertes pályázókkal a támogatási szerződésket pedig 1 hónap alatt kötöttük meg. A projekteket fizikailag 2017. április 30-ig, pénzügyi szempontból 2017. december 31-ig kellett elvégezni. Az EGT - Norvég program megvalósítására rendelkezésre álló rövid idő alatt végrehajtott programok sikere bizonyítja, hogy az NFFKÜ Zrt. képes létrehozni és működtetni komplex programkezelő rendszert.

A lakossági programok átvételére rendelkezésre álló mindössze hat hét alatt a több, mint 338 ezer lakossági pályázati anyag, a kapcsolódó szerződések, valamint szoftverek átvétele, testreszabása és üzembe helyezése, több terrányi adat migrálása, továbbá a feladatokat ellátó munkatársak munkaügyi felvétele minden fennakadás nélkül megtörtént úgy, hogy sikerült a lakossági kedvezményezetti kör folyamatos, megszakítás nélküli hozzáférését biztosítani a pályázataihoz.

Referenciák

Az EGT – Norvég Alap

Az NFFKÜ Zrt, mint a 2009–2014 EGT-Norvég program végrehajtó ügynökségeként az alábbi programterületek végrehajtásában és fenntartásában vesz részt:

Kód Program terület Allokáció (mHUF)
HU01 Kétoldalú kapcsolatok 230
HU02 Energia hatékonyság  2 998,6
HU03 Megújuló energia 2 752,4
HU07 Természeti és kulturális örökség védelme 4 499,6
HU09 Zöld ipari innováció 8 156,1
HU11 Intézményfejlesztés 3 855,6
HU12 Népegészségügy 5 939,5
  Összesen: 28 431,8

                
A HU02, HU03, HU07, HU09, HU11 programterületeken zajló projektek infrastrukturális jellegűek voltak: a programok célkitűzései alapján különféle beruházási komponenseket kellett végrehajtani, úgy mint az energiahatékonyság növelése középületekben, megújuló energiát előállító üzemek fejlesztése, a kulturális örökség részét képező épületek felújítása, a hulladék vagy a kibocsátás csökkentésére szolgáló létesítmények vagy rendszerek létesítése, valamint a polgárok számára közszolgáltatást nyújtó önkormányzatok épületeinek felújítása. Minden építkezés, függetlenül a programok fő célkitűzéseitől, mindig tartalmazott energiaügyi kérdéseket, mivel az energiabiztonsági és hatékonysági szempontokat. Jelenleg a program fenntartási szakaszának feladatait látjuk el.

Az NFFKÜ Zrt. az alábbi program- és projekt megvalósítási feladatokat látta el:

Program szintű feladatok:

 1. Irányítási és ellenőrzési rendszer létrehozása és működtetése
 2. Pályázatkezelő informatikai rendszer fejlesztése és üzemeltetése
 3. Pályázati dokumentációk elkészítése
 4. Program honlap létrehozása és fenntartása
 5. Kommunikáció a kedvezményezettekkel és ügyfélszolgálat
 6. Program szintű nyilvánosság biztosítása

Projekt szintű feladatok

 1. Pályázatok formai és jogosultsági ellenőrzése, bíráló bizottságok működtetése
 2. Támogatási szerződések előkészítése, megkötésének koordinációja, szerződésmódosítások kezelése
 3. Projekt jelentések ellenőrzése, pénzügyi elszámolások hitelesítése
 4. Közbeszerzések folyamatba épített és utólagos ellenőrzése
 5. Helyszíni ellenőrzések lefolytatása
 6. Szabálytalanság kezelés
 7. Adatszolgáltatás

Lakossági pályázatok

Az NFFKÜ az alábbi támogatási konstrukciók lebonyolítói feladatait látja el:

Program Támogatások száma (db) Támogatási keret millió HUF
Otthon Melege programok (háztartási gépcsere, radiátorcsere,
fűtéskorszerűsítés, energiamegtakarítást eredményező korszerűsítések támogatása)
348 687  37 350
Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése 71 5 000
Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 31 72
Összesen 348 789 42 422


Pályázatkezelési feladatok

 1. A pályázatok formai, tartalmi, szakmai értékelése, döntés előkészítés
 2. A támogatói okiratok, ill azok módosításainak előkészítése, jogi, pénzügyi ellenjegyzése, kötelezettségvállalói aláírása
 3. Pályázói, kedvezményezetti kör száméra tájékoztatás, ügyfélszolgálat biztosítása, nyilvánossági feladatok ellátása
 4. Lebonyolító által kezelt szerződések pénzügyi teljesülésének nyomon követése, szakmai és pénzügyi – szükség szerint helyszíni - ellenőrzés elvégzése

Pénzügyi-számviteli feladatok

 1. Pénzügyi és a pénzforgalom nélküli tételek könyvelése, kapcsolódó gazdasági események szerződésenkénti, partnerenkénti, analitikus könyvelése, kötelezettségvállalások, keretösszeg, teljesített kifizetések, pénzkészlet analitikus nyilvántartásának vezetése
 2. Pályázatkezelői, pénzügyi feladatellátáshoz kapcsolódó integrált, egyedi pénzügyi információs rendszer működtetése 
 3. Utalványozás, támogatás folyósítása
 4. Követeléskezelés
 5. Év végi leltár elkészítése
 6. Adatszolgáltatás
beállítások mentése
Beállítások
Az alábbi Cookie-kat használjuk a jobb felhasználói élmény biztosításáért.
elfogadom
nem fogadom el
elolvasom
Analytics
Az alábbi cookiekat használjuk
Google Analytics
elfogadom
nem fogadom el