PÁLYÁZATOK

REHEATEAST - Building local partnerships for reducing the fossil energy demand of district heating systems in the Eastern Danube Region

(Helyi partnerségek kiépítése a távfűtési rendszerek fosszilis energiaigényének csökkentése érdekében a Keleti-Duna régióban)

A Kelet-Duna régióban a távfűtési és távhűtési rendszerek (DHC) pénzügyi és környezetvédelmi fenntarthatóságát számos tényező akadályozza. A DHC-rendszerek és a távfűtéses épületek gyakran elavultak, alacsony hatékonysággal működnek és (elsősorban importált) fosszilis tüzelőanyagokat használnak. Jelentős az energiaszegénység és a fosszilis tüzelőanyag-fogyasztás állami támogatása iránti igény. Ez mind a kínálati, mind a keresleti oldalon korszerűsítéseket tesz szükségessé az energiakereslet és a fosszilis tüzelőanyag-felhasználás csökkentése érdekében.

A REHEATEAST projekt célja a DHC rendszerek fosszilis energiaigényének csökkentése, valamint a megújuló energia és a hulladékhő széleskörű alkalmazása. Ösztönzni kívánja a közműszolgáltatók, önkormányzatok, fogyasztók, pénzintézetek és egyéb szereplők közötti együttműködést, valamint olyan megoldások kidolgozását, tesztelését és megosztását segíti elő – többek között a digitalizáció, a tanúsítás és a zöld beszerzések területén –, amelyek katalizálják és támogatják a nagyszabású épület- és rendszerrehabilitációs programokat, illetve a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást célzó intézkedéseket. A kidolgozott modellek pilot projektek keretében kerülnek tesztelésre.

A projekt az Európai Unió támogatásával és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium társfinanszírozásával valósul meg. A projekt honlapja: https://interreg-danube.eu/projects/reheateast

A konzorciumban 11 ország 11 partnere és 27 társult partnere vesz részt.

In the Eastern Danube Region, district heating and cooling (DHC) systems face several common challenges to become financially and environmentally sustainable. DHC systems and district-heated buildings are often outdated, inefficient and use (primarily imported) fossil fuels. Energy poverty, as well as the demand for government subsidies of fossil fuel consumption is high. This calls for both supply and demand side upgrades to reduce energy demand and fossil fuel usage.

REHEATEAST aims to reduce DHC systems’ fossil energy demand and to integrate renewable energy and waste heat. It shall encourage the cooperation between utilities, municipalities, consumers, financial institutions and other stakeholders to develop, test and share applicable solutions – among others, in the field of digitalisation, certification and green procurement - catalysing and supporting the implementation of large-scale building and systems rehabilitation programs, as well as climate adaptation measures. The models developed will be tested in pilot projects.

The project is funded by the European Union and co-financed by the Ministry of Public Administration and Regional Development.

Project website: https://interreg-danube.eu/projects/reheateast

The consortium includes 11 partners and 27 associated partners from 11 countries.

Partnerek / Partners:

1 Pannon Európai Területi Társulás Pannon European Grouping of Territorial Cooperation (HU) – vezető partner
2 NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. International Development and Fund Coordination Agency Co. Ltd. (HU)
3 Hrvoje Požar Energetikai Intézet Energy Institute Hrvoje Požar (HR)
4 Kolozsvári Műszaki Egyetem Technical University of Cluj-Napoca (RO)
5 Pomurje Helyi Energetikai Ügynökség Local Energy Agency Pomurje (SI)
6 Via Carpatia Európai Területi Társulás  European Grouping of Territorial Cooperation Via Carpatia (SK)
7 Városok és Önkormányzatok Állandó Konferenciája Standing Conference of Towns and Municipalities (RS)
8 Jozef Stefan Intézet Jozef Stefan Institute (SI)
9 Aarhus Erőforrásközpont Bosznia-Hercegovina Resource Aarhus Center in Bosnia and Herzegovina (BA)
10 Eneffect Energiahatékonysági Központ Center for Energy Efficiency Eneffect (BG)
11 ABE Megújuló Energiák ABE Renewable d.o.o. (RS)

 Társult partnerek / Associated strategic partners:

1 EcoEnergy Önkormányzati Energiahatékonysági Hálózat Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (BG)
2 Kassa Önkormányzati Régió Kosice Self-Governing Region (SK)
3 Kvarner Regionális Energiahatékonysági Intézet Institution Regional Energy Agency Kvarner (HR)
4 Tuzlai Távhőszolgáltató Central Heating d.d. Tuzla (BA)
5 Energiavárosok Romániában Egyesület Energy Cities Romania - OER (RO)
6 Közigazgatási Tisztviselők Szövetsége Association of Public Administrators (RO) 
7 Pécsi Tudományegyetem University of Pécs (HU)
8 Solar Zöld Energia Szövetkezet Solar Cooperative Green Energy (SI)
9 Rijeka Város Önkormányzata Grad Rijeka (HR)
10 Zágráb Város Önkormányzata Grad Zagreb (HR)
11 ENERGETICA LJUBLJANA d.o.o.   ENERGETICA LJUBLJANA d.o.o. (SI) 
12 PÉTÁV – Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécs District Heating Limited Liability Company (HU)
13 Gazdasági és Fenntartható Fejlődési Minisztérium Ministry of Economy and Sustainable Development (HR)
14 Tuzlai Egyetem University of Tuzla (BA
15 Priboj Önkormányzata Municipality of Priboj (RS)
16 Tervezési, Építésügyi és Állami Vagyonért Felelős Minisztérium Ministry of Physical Planning, Construction and State Assets
17 Szövetség az Energiahatékonyságért és Megújuló Energiaforrásokért Alliance for Energy Efficiency and Renewables (MD)
18 ENERGETIKA D.O.O  ENERGETIKA D.O.O (RS) 
19 SERVELECT  SERVELECT (RO)
20 MH Teplárenský holding a.s.  MH Teplárenský holding a.s. (SK)
21 CEE Bankwatch Network  CEE Bankwatch Network (CZ)
22 Lendva Önkormányzata Občina Lendava (SI)
23 HEP-Toplinarstvo d.o.o.  HEP-Toplinarstvo d.o.o. (HR)
24 EVN BULGARIA TOPLOFIKATSIA EVN BULGARIA TOPLOFIKATSIA (BG)
25 Ukrajna Energiabiztonságáért Központ Center for Energy Security of Ukraine (UA)
26 Green City Lab Moldova Green City Lab Moldova (MD)
27 „Ecoaction” Központ a Környezetvédelmi Kezdeményezésekért Centre for Environmental Initiatives “Ecoaction”

 

AKTUÁLIS HÍREK

 • Elindult a REHEATEAST felmérés: 2024. májusában kezdetét vette a távfűtési és -hűtési szektor szereplőinek felmérése

  Elindult a REHEATEAST felmérés: 2024. májusában kezdetét vette a távfűtési és -hűtési szektor szereplőinek felmérése

  REHEATEAST: Az energiahatékonyság és fenntarthatóság útján

  A Duna Régió Program támogatásával és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium társfinanszírozásában megvalósuló REHEATEAST projekt célja, hogy különböző ösztönzőkkel, intézkedésekkel és az alkalmazkodást szolgáló megoldásokkal csökkentse a távfűtési és -hűtési rendszerek (DHC) fosszilis energiaigényét a tudásmegosztás, a tudatosságnövelés és a szereplők közötti fokozott együttműködés révén. A projekt az egymással szorosan összefüggő kérdéseket külön kezelő szektorális gondolkodás helyett a holisztikus megközelítést támogatja. Ennek érdekében lépéseket kíván tenni többek között az energiahatékonyság, a hulladékhő hasznosítás, a hőtárolás, a geotermikus energia és a számlázási gyakorlatok területén.

  A projekt első specifikus célkitűzése (SO1) a távhő rendszerek technikai, szabályozási, társadalmi és pénzügyi feltételeinek feltérképezése, különös tekintettel a REHEATEAST régió kihívásaira és jó gyakorlataira. A célkitűzés eléréséhez a szereplők széles körének bevonása szükséges, ezért az SO1 kommunikációs célcsoportjai közé tartoznak a távhőszolgáltatók, az önkormányzatok, az építőipari vállalatok, a pénzügyi intézmények és a távhőfogyasztók is.

  A REHEATEAST konzorcium kommunikációs tervet készített az érdekelt felekelt felek azonosítására és a velük történő kommunikáció elősegítésére. Erre a kommunikációs tervre épít a konzorciumi partnerek által kidolgozott, az érdekelt felek felmérésére és elemzésére vonatkozó közös módszertani dokumentum, amely célcsoport-specifikus sablonokat és felmérési koncepciókat tartalmaz.

  A dokumentum egységes felmérési módszertant biztosít, elősegítve a stratégiai döntéshozatalhoz szükséges megbízható adatgyűjtést és -elemzést. Az egységes módszertan növeli a felmérések eredményeinek megbízhatóságát és relevanciáját, maximalizálva ezzel a projekt hatását. A távfűtés és -hűtés különböző szegmenseinek szereplőitől származó átfogó információk összegyűjtése érdekében a partnerek részletes kérdőíveket dolgoztak ki. Ezek biztosítják az adatgyűjtés koherenciáját, megkönnyítve az eredmények további elemzését és összehasonlítását.

  A kérdőívek a DHC-rendszerek szempontjából releváns témák széles körét ölelik fel, kitérnek egyebek között a jelenlegi kihívásokra, a várható fejlesztésekre, a megújuló energiaforrások használatára, az új technológiák alkalmazására és a fejlesztésekhez szükséges legfontosabb változtatásokra. A felmérés kérdéseinek struktúrája lehetővé teszi kézzelfogható információk és megvalósítható megoldások feltárását, értékes adatokat szolgáltatva az elemzéshez.

  A felmérést Magyarországon a REHEATEST két hazai partnere, az NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. és a Pannon Európai Területi Társulás végzi. Az eredmények várhatóan 2024. őszén lesznek elérhetőek.beállítások mentése
Beállítások
Az alábbi Cookie-kat használjuk a jobb felhasználói élmény biztosításáért.
elfogadom
nem fogadom el
elolvasom
Analytics
Az alábbi cookiekat használjuk
Google Analytics
elfogadom
nem fogadom el